&(og) Fejl i HTML URL eller link

&(og) Fejl i HTML URL eller link

Du sender data med

Ajax med en POST- eller GET-metode virker ufuldstændig eller virker ikke. Denne fejl, som er et af de mest almindelige problemer i JavaScript, er çömig selv med en enkelt funktion. 

Dit script skal være som følger;

$.ajax({
   type: "POST",
   url: 'ajax.php',
   data: "user_id='"+useridvalue+"'",
   success: function(response){
   }
});	

alt, hvad vi skal gøre her, er at øve bruger-idværdi-værdien med  encodeURIComponent(useridværdi)-funktionen som nedenfor.

$.ajax({
   type: "POST",
   url: 'ajax.php',
   data: "user_id='"+encodeURIComponent(useridvalue)+"'",
   success: function(response){
   }
});	
Türkçe English Deutsch Dansk Español Română