• Anasayfa
  • .
  • Blog
  • .
  • cURL error 60: SSL certificate: unable to get local issuer certificate hatası

cURL error 60: SSL certificate: unable to get local issuer certificate hatası

cURL error 60: SSL certificate: unable to get local issuer certificate hatası

  • WAMP için kurulu olduğu dizinde bin\php\phpversion\extras\ssl klasörüne aşağıdaki dosyayı indirip taşıyalım.
  • XAMP ve diğer programlar içinde uygun dizini kolaylıkla bulabilirsiniz.
  • https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem
  • php.ini dosyasından kopyaladığımız klasör ismini baz alarak ve başındaki ";" ifadesini kaldırarak uyarlayalım. Sunucuyu yeniden başlatalım.
[curl]
curl.cainfo ="C:\wamp64\bin\php\php5.6.40\extras\ssl"

[openssl]
openssl.cafile="C:\wamp64\bin\php\php5.6.40\extras\ssl"​
Türkçe English Deutsch Dansk Español Română